Welkom bij MijnCollega

Door jarenlange bureaucratisering en daarmee versnippering is er minder betrokkenheid, regie, en autonomie van de zorgprofessional. Daarmee staat de werkbeleving door gebrek aan personeel, de vergrijzingsgolf en de vele bezuinigingen zwaar onder druk.  Het grootste thema in de zorg is kennisdelen en efficienter samenwerken. Voor dit thema bieden we een zeer innovatieve en moderne oplossing.

Mijn collega is de software en de applicatie die er voor gaat zorgen dat er over grenzen van het eigen communicatienetwerk samengewerkt kan worden. Daarbij heeft het de nieuwste artificiële intelligentie onder de motorkap die het mogelijk maakt dat de juiste collega, de juiste kennis en het juiste zorgproduct gevonden kan worden op het moment dat de professional dit wenst. MijnCollega verbindt zorgverleners op een veilige manier waarbij de gebruiker (zorgprofessional en samenwerkingsverband) altijd centraal staat in zijn eigen netwerk.

Over onsNeem contact op

Word jij MijnCollega?

Het belangrijkste doel is een gelukkige zorgverlener die met behulp van een snufje AI weer in de positie wordt gebracht zijn passie en professionele autonomie  in te kunnen zetten om samen met collega’s het beste te kunnen bieden voor zijn patiënt of client. Binnenkort gaan we koplopers en geïnteresseerde organisaties en zorgverleners uit diverse disciplines verbinden. Wil je alvast op de hoogte gehouden worden, heb je advies of vragen, laat het ons weten.

Brengt collega's dichtbij

MijnCollega gaat uit van een netwerkarchitectuur die de voordelen met zich meebrengt van gedecentraliseerde en gedistribueerde netwerken, afgeleid van het zogenaamde “Rendanheyi” model. Dit model voorziet erin dat er over de grenzen van het eigen bedrijf/ organisatie beter samengewerkt kan worden om kennis te delen, zeer dynamisch en efficiënt de juiste producten te leveren en gebruik te maken van alle competenties en beschikbaarheid van personeel en middelen.

Op dit ogenblik ontbreekt het in Nederland aan de communicatieve hulpmiddelen en ondersteuning en de benodigde artificiële intelligentie (AI) die het samenwerken op een moderne manier mogelijk kan maken. We zijn de eerste partij die zich voornamelijk richt op communicatie tussen organisaties, waarbij we ervan uitgaan dat er geen grenzen zijn, maar gezamenlijke belangen.

De uitdagingen voor de 21e eeuw 

Het aantal zorgverleners dat zorg moet dragen voor een groeiende groep vergrijzende Nederlanders kan niet langer toe nemen. Er moet op een andere manier worden samengewerkt, waarbij kennis, competentie en beschikbaarheid zo efficient mogelijk moet worden ingezet. Hierbij dient concurrentie en competitie niet in de weg te staan. 

Aantal BIG-geregistreerde zorgverleners

%

stijging zorgkosten per jaar (2019-2020)