MijnCollega nodigt je uit! 

Een product maken dat voor iedere zorgverlener geschikt is is nog niet mogelijk. We doen ons best een heel eind te komen door goed te luisteren. Heb je tips, advies of wil je je collega’s volgen. Laat een boodschap achter. 

Nodig jezelf uit!

7 + 12 =

Samenwerking is te vinden waar men samenwerking kan bieden

 

Voor de collega's en collegialiteit

 De zorg die gegeven wordt in Nederland is van zeer goede kwaliteit. Tenminste dat willen we. Er wordt hierdoor steeds meer van zorgverleners gevraagd. De zorg dient het liefst zo snel als nodig en dicht bij huis gevonden te worden. Er zijn helaas een aantal grote barsten in het zorgsysteem en er hoeft niet veel te gebeuren of zorgverleners haken af. Al langer wordt gewerkt aan betere samenwerking tussen zorgdisciplines. Zowel in de landelijke organisaties als regionaal en tussen verschillende disciplines. dit lijkt nog niet echt goed te lukken. 
Vroeger wist men elkaar in dorp of wijk blindelings te vinden en kende men de meeste specialisten, verzorgenden, paramedici en huisartsen die zich om jouw patiënt bekommerden. Tijden zijn veranderd. Lang na intrede van het internet zit de zorg nog steeds vast in de vele communicatiestructuren die slecht, of niet op elkaar, zijn afgestemd. De brief of fax is hierbij verleden tijd. LSP en digitaal verwijzen, Beeldbellen, telecommunicatie, email, berichtenappjes, PGO, en andere systemen hebben de rol overgenomen. Hierbij is men bij de overkoepelende organisatie van dit complete systeem uit het oog verloren. Men is door de vele initiatieven met de beste intenties vergeten dat de mens slechts de beschikking heeft over een beperkte aandachtspanne en focus. Communicatie onderling heeft plaats gemaakt voor onpersoonlijke apps, waarbij de zorgverlener vaak geen gezicht heeft.
Communicatie is meer dan alleen het versturen van informatie. Voor goede, op de mens afgestemde communicatie en samenwerking, is het nodig dat de context, kennis en competentie en verwachting van de ander te kennen.
Men is vergeten de “nieuwe communicatie” hierop aan te passen. Men lijkt niet te zien dat de zorgverlener inmiddels op tig verschillende manieren communiceert rond een samenwerking en dat juist hierdoor samenwerking onmogelijk of te bewerkelijk is. Het wordt tijd voor een uniform communicatiemiddel dat decentraal, veilig en voor iedere zorgverlener en organisatie of leverancier van zorgproducten in Nederland toegankelijk is. Met MijnCollega is het mogelijk een quantumorganisatiemodel toe te passen op de gehele Nederlandse zorg en iedere persoon die hier een rol speelt. Wat door veel collega’s gewaardeerd gaat worden, is dat men via één en dezelfde omgeving in contact staat met al je organisaties. Of het nu om een nieuwsbrief of een protocol gaat, een vacature of een enquete. Deze kan geselecteerd op de individu al dan niet met de gebruikers gedeeld worden. Men hoeft daarbij niets op te slaan. Gedeelde documenten blijven, zolang de gebruiker toegang krijgt, bij de bron te vinden. De gebruiker wordt hierbij weer als individu herkend en is vindbaar op je kennis, kunde, competenties, vaardigheid, beschikbaarheid en alle andere eigenschappen, waarin collega’s belang kunnen hebben. Iedereen staat hierbij centraal in zijn eigen samenstelling van verschillende netwerken. Bij het zoeken en communiceren buiten de comfortzone kan met iedere zorgverlener in Nederland contact gelegd worden en kan díe informatie gedeeld worden waarvan dit door de gebruiker wenselijk is.