Voordelen zorgverzekeraar

  • Weten waar men terecht kan bij beheersing van wachtlijsten.
  • Weten welke huisarts ruimte heeft voor nieuwe patiënten.
  • Betere en goedkopere samenwerking tot stand brengen.
  • Het laten samenwerken van verschillende disciplines aan hetzelfde zorgproduct
  • Het mogelijk maken dat de beste zorg dicht bij huis gevonden kan worden.
  • Door verhoging van kwaliteit bij intercollegiaal overleg verminderen van verwijzing.
  • Het verminderen van bureaucratie en verhogen van werkplezier.