Over Mijn Collega

Ons team heeft jarenlange ervaring in vele lagen van de gezondheidszorg,  zowel op de werkvloer als in de veschillende bestuurslagen. We beschikken over jarenlange ervaring in programmering en ontwikkeling van AI en PGO’s  we beschikken over jarenlange ervaring in organisatie en onderwijs en we vonden elkaar omdat we elkaar goed aanvulden om MijnCollega vorm te geven.

MijnCollega wordt een collega die er altijd voor je is.  Aanwezig op je desktop of in je broekzak met een druk op de knop van je verwijderd. Deze collega is van vlees en bloed en bestaat uit alle mensen in je eigen netwerk en zo nodig daarbuiten.

 

MijnCollega bestaat uit collegialiteit die organisatie en bureaucratie overstijgt.

Tea

 

Een klein tipje van de sluier 

Wat is de techniek?

Met betrekking tot het koppelen van alle collega’s zijn we op dit ogenblik in gesprek met meerdere partners. Alle zorgverleners in Nederland zullen zich bij oplevering kosteloos kunnen aanmelden bij

MijnCollega.

Om met MijnCollega antwoord te krijgen op vragen maken we gebruik van artificiële intelligentie die ontwikkeld wordt in samenwerking met de KU Leuven. Onder de motorkap leren we de AI alvast een beetje praten, zodat deze uiteindelijk de antwoorden genereert die je als zorgverlener soms hebt in de zoektocht naar een collega.

Wie kan er meedoen

Wij zijn op zoek naar organisaties in de zorg die de verbinding met andere disciplines en andere infrastructuren willen verbinden om zo een betere samenwerking en kennisdeling te bewerkstelligen. Hierbij denken we aan beroepsbelangenverenigingen, regioorganisaties, ROSsen, ziekenhuisgroepen, gemeenten, maar zeker ook samenwerkingsverbanden waarbij de regio of digitale infrastructuur ontbreekt.

Is dit veilig?

We gebruiken de meest veilige authenticatie en autorisatie technieken die voldoen aan de NEN normen die gelden voor communicatie in de gezondheidszorg. Wij zullen geen data onttrekken of kopieren

Netwerk Design

Door de architectuur die ontstaat ontstaat een landelijk dekkend netwerk waarin zowel de aangesloten organisaties en de gebruiker centraal in hun eigen complete netwerk van organisaties, leden en collega’s staan.

Waar staat de data?

De data die gebruikt wordt zal onveranderd bij organisaties aanwezig blijven, ongeacht de locatie. De benodigde software en databestanden die benodigd zijn om MijnCollega te laten draaien zullen veilig opgeslagen worden. 

Wij zijn begonnen,

Het wieltje draait, de ontwikkeling ligt op schema. Stap voor stap gaan we voor een exponentiele groei.
Alvast nieuwsgierig, blijf op de hoogte