Ja, wij zijn klaar voor 2023

Haaksbergen, 7 november 2022

 

Beste Collega, huisarts, manager van de huisartsenpost, verzekeraar, roosteraar,

 

De ontevredenheid onder huisartsen en het niet meer aansluiten van de werkbelasting bij de belastbaarheid is de reden dat er nieuwe voorwaarden opgesteld zijn.

Vanuit deze voorwaarden gaat men roosteren. Men gebruikt het standaard roosterprogramma of men gaat het wiel uitvinden met vrij roosteren of andere modellen. In ieder geval gaat men een traject aan waarin nog geen bewezen resultaat is behaald, dat voldoen moet aan de gestelde voorwaarden. In een tijd dat er schaarste is aan personeel, praktijken slecht bemand kunnen worden en burnout voor velen op de loer ligt.

Dit doet men niet over één nacht ijs.

Men is bedacht op ieder scenario en wil tot het uiterste gaan om praktijkhouders niet verantwoordelijk te houden voor ANW diensten. 
Natuurlijk kun je als organisatie de tevredenheid en werkbelasting voor het nieuwe rooster monitoren en natuurlijk zal men borgen dat men aan de knoppen kan draaien om deze tevredenheid te verhogen, ook nadat de roosters vastgelegd zijn. Natuurlijk kent men alle huisartsen in het veld en weet men hoe ze tegenover het doen van diensten staan en wat hun voorkeuren zijn en wanneer ze wel gevraagd mogen worden om een hobbyavond of tijd bij het gezin over te slaan.  Men heeft precies in kaart hoeveel waarnemers er zijn, hoeveel er bij komen en wat ze graag willen. Ook weet men ten alle tijde wat men van hen kan verwachten. Ook weet men als organisatie de zwakke plekken en is men voorzichtig die collega’s te belasten die al bijna omvallen. Men heeft inmiddels geleerd om over de grenzen van de eigen organisatie samen te werken, dit was in ieder geval wel een idee.  Inmiddels zijn er regionale comitées  gevormd door betrokken leden van de organisatie.  Zij zullen waken over een eerlijke en goede roostering en maken daarbij gebruik van de vrijheid die ze hebben om deze af te stemmen op de regionale gebruiken en wensen. 

 

Men heeft na lang beraad de keuze gemaakt te gaan roosteren volgens een specifiek model en software, waarmee men de doelen zal halen die men voor ogen had. Gefeliciteerd. 

Vervolgens begint het roosteren.
Een verplichte exercitie die er in 2023 anders uit komt te zien, omdat plots de verantwoordelijkheid van de avond nacht en weekenddienst, behalve blijkbaar het uurtje tussen 17:00 en 18:00 uur, bij de huisartsenposten en verzekeraar ligt. Althans, daar zou het volgens de praktijkhouders die ik spreek op neer moeten komen.
Voor de waarnemers veranderd er juridisch niet veel, behalve dat er van hun verwacht wordt dat ze verplicht moeten meeroosteren en dat de vergoeding en roosterlast af zal hangen van het aantal uren dat ze zichzelf in eerste intstantie toebedelen. De praktijkloze huisartsen zijn nog steeds in de gelegenheid de markt te bespelen door extra diensten te kopen die hen het beste uitkomen. Dat hier het hoogste bod blijft gelden lijkt me in een schaarste niet onoverkomelijk. Dit laatste geld echter nu ook voor praktijkhouders. Een beetje dwang en plichtsbesef doet alle collega’s geloven dat dit niet meer van deze tijd zou zijn.

  
Het hoofdprobleem dat opgelost moet worden is de zware belasting van praktijkhouders en het dreigend personeelstekort van huisartsen blijvend ingezet zullen moeten worden om de acute avond nacht en weekend zorg te kunnen verlenen.

Het ergste wat er kan gebeuren is dat het rooster dat hiermee gecreëerd is niet aansluit bij de wensen en de bedoeling, niet sluitend is, of voor alle partijen niet beter en misschien wel slechter is geworden. Wordt het nieuwe rooster een zwak aftreksel van een gezamenlijke concensus waar niemand echt gelukkig van wordt, dan heeft men een te groot risico genomen. Laten we echter niet van het slechtste uitgaan. Huisartsen zorgen over het algemeen wel dat het goed komt, maar het water staat ze al wel aan de lippen.

Laten we het probleem van het roosteren niet groter maken dan het is. Als de basis goed is zal roosteren binnenkort een bijzaak zijn. Bovenstaande scenario is slechts een scherts op wat komen gaat. Gelukkig is MijnCollega al klaar, mocht het inderdaad mis gaan. Het doen van diensten zal daarna misschien voelen als een verplichte exercitie, maar zal niet meer aanvoelen als de last waarmee ook de dagelijkse praktijkvoering of privé leven belast wordt.

Doordat we met MijnCollega extra voorwaarden toevoegen aan de eisen die het roostervraagstuk met zich meebrengt, trachten we voor de gehele organisatie van huisartsen meerwaarde te creëren die ver buiten het roostervraagstuk zijn vruchten zal kunnen afwerpen.

Ondertussen maken we mogelijk dat er in dynamische tijden snel aan knopjes gedraaid kan worden om de weging van het rooster, maar ook de werkbelasting, verantwoordelijkheid, wachtlijsten, kennisdelen, verwijzingen en samenwerking in balans te brengen.

Eerst maar eens roosteren:

Hoe we dit doen laten we graag zien in een presentatie. We zijn er bijna zeker van dat u met ons in zee zult gaan. Bij ons staan de zorgverleners namelijk wel centraal!